FROM OXSKIS TO CZ&SK TEAM OF FACTION

03 February 2014
FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN

I v československém freeski rybníčku se mohou udít věcí, o kterých bude zasvědceně hovořit bulvár i seriózní novináři, a o kterých se povedou vášnivé debaty nejen na lanovkách. Petra Jurečková totiž po třech letech opouští mladou českou značku OX a přestupuje k českému týmu progresivní značky Faction!


SatisFACTION Ski Camp 2013.
Značka OX vstoupila na trh v roce 2010 a ihned se vrhla do podpory mladých nadějí. Od začátku tak s českou značkou spojili start kariéry právě Petra Jurečková nebo Šimon Bartík, ale třeba i Tomáš Vich a letos nově i Martin Moudrý. !
“Petra s námi byla spolu s Šimbou od úplných začátků a jsme hrdí na to, že se oba svou pílí propracovali mezi úplnou československou freeski špičku. Před začátekem letošní sezóny jsme si ale uvědomili , že před námi už nestojí dvě děcka, ale dospělí sportovci, pro které při naší velikosti nemáme ani kapitál, ani kapacity na to, podporovat je oba v takové míře, jakou si zaslouží. Zjištění, že se musíme rozhodnout zda jim buď oboum omezíme podporu, bolelo.!
Peťka byla od začátku součásti zázemí a viděla do řízení celé firmy. Sama pak přišla s návrhem, že pro ni bude nejlepší přestoupit k Factionu, od kterého měla nabídky už dříve. Srovnat se s jejím odchodem nebude jednoduché! Jsme rádi, že se nepřesouvá k některému z lyžařských molochů, ale k mladé perspektivní zančce která, stejně jako my, vyrábí u nás doma, v Evropě.” říká za OX Ondra Vávra.!
Faction je jedna z nejprogresivnějších značek, neustále přicházející s inovacemami a k výrobě lyží přistupuje stejně jako v Česku vyrábené OX. Její řady poprávu hájí jezdci jako Candide Thovex či Adam Delorme. Z našich luhů a hájů jsou ve Faction pro teamu Nana Šlepecká a Dan Hanka. Petra Jurečková se stává součástí československého teamu plného snaživých nadějných jezdců počínaje Bárou Novákovou, přes Igora Janckulíka, špindlerovskou čtverku Bench teamu až po letos kvůli zdraví částečně pauzírujícího Patrika Kříže. 


Letný tréning. / Summer training.

“S OXskis ma spája veľa krásnych a zlomových momentov. Ako mladý rider a nová značka sme postupne rástli vo svete freeskiingu. Po celý čas sa mi dostávalo úžastnej podpory, nielen ako riderovi ale aj ako človeku a som za to nesmierne vďačná. Odísť od nebolo jednoduché.!
Nová ponuka jazdiť za Faction pre mňa predstavuje zaujímavú výzvu a ja dúfam, že prestup bude prínosom. Je pre mňa dôležité a som rada, že obe značky pristupujú k tomuto férovo a priateľsky bez zbytočných rozbrojov.” dodává k přestupu Peťka.
Petra vstupuje do Faction týmu jako holčičí slovenská naděje. Už minulý rok byla jedním z koučů na SatisFACTION Ski Camp 2013 kde se její vztah k Factionu ještě prohloubil a snahy o Peťky přestup ze strany Faction začaly. “S Peťkou se známe už několik let a sledovali jsme pečlivě její zlepšování. Je to skvělá holka, která ví co chce a jde si za tím, což je vidět na jejích výsledcích. Na začátku tohoto roku přešla vzájemná komunikace do vyjednávání konkrétních podmínek přestupu a teď se nám k naší radosti podařilo se dohodnout. V nejbližsí době Peťka vyzkouší lyže a pak si vybere ty, které jí nejvíc padnou. Bude taky testovat holčičí outerwear, který je jednou z novinek značky Faction na zimu 14/15. Máme radost, že ji můžeme vybavit kompletně, oblečení máme konečně i pro holky a Peťka je z něj nadšená. Po Naně a Báře je to třetí holka v našem týmu a my doufáme, že je společné ježdění vyhecuje ještě výš a bude to přínosem pro všechny strany. S holkama toho určitě chystáme i víc, nechte se překvapit!” dodává za Faction Bet Sabová.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skiing in Laax.
Important events which provoke heated debates not only on the slopes, but which will also be discussed in newspapers and tabloids are happening even in Czechoslovakian free ski. Petra Jurečková is leaving a young Czech brand OX after three years of collaboration and she will join a Czech team of a progressive brand called Faction.  


The brand OX entered the market in 2010 and immediately started promoting young promising sportsmen. Petra Jurečková, Šimon Bartík or Tomáš Vich and recently also Martin Moudrý have been connected with this brand since the start of their career. 
“Petra and Šimba have been with us since the very beginning and we are proud of how they both worked hard to finally achieve the position amongst the best Czechoslovakian free skiers. Before the start of this season we have, however, realized that they are not kids anymore, but grown-up sportsmen for whom we don’t have enough finance capital nor the capacity to support both of them the way they deserve it. The fact that we had to decide and cut down the level of support was painful.    
Peťka was part of the company since the beggining and she also understood its management. It was her who came up with the proposal of converting to Faction, which had contacted her previously with several offers. It won’t be easy to accept that she is leaving! On the other hand we are glad that she is moving to a promising young brand which produces at home, in Europe, just like us,” says Ondra Vávra from OX.  

Faction is one of the most progressive brands constantly coming up with innovations and its attitude towards the manufacture of skis is similar to a Czech brand OX. It is represented by famous riders such as Candide Thovex or Adam Delorme. The Czech Faction pro-team is represented by Nana Šlepecká and Dan Hanka. Petra Jurečková becomes a part of a czechoslovakian team full of hard working and promising riders, for example Bára Nováková, Igor Janckulík who reached fourth place in Špindlerův Mlýn in Bench team or Patrik Kříž who is taking a break this year due to health issues. 


SatisFACTION Ski Camp 2013.

“I have lived many beautiful and defining moments with OXskis. As a young rider and a new brand we gradually grew up together in the world of free skiing. I am very grateful that during all this time I was given incredible support not only as a rider, but also as a person. Leaving was not easy. 
The new offer to ride for Faction is an interesting challenge and I hope that this transfer will be worthy. I am glad that both brands are taking this step reasonably without unnecessary conflicts, this is very important to me”, added Peťka. 

Petra enters the Faction team as a new Slovak hope in girls category. Last year she was one of the couches in SatisFACTION Ski Camp 2013, her relationship with Faction became deeper and Faction started trying to make her transfer. “We know each other for a couple of years and we have been watching Peťka’s progress very carefully. She’s an amazing girl who knows what she wants and pursues her goal, which is evident from her achievements. At the beggining of the year the communication turned into negociation of specific terms and conditions for transfer and now we finally managed to make an agreement. In the near future Peťka will try skis and she will choose the ones that will suit her the most. She will also test girls outerwear, which is one of the Faction’s new releases for winter season 2014/2015. We are happy that she can get the full equipment. There is now an outerwear for girls and Peťka really likes it. She is the third girl in our team after Nana and Bára and we hope that the team trainings will encourage them even more and that it will be useful for everyone. But we have many more plans with the girls, just wait for it”, added Bet Sabová from Faction. 


Karolínka Contest.

THANKS TO MY SPONSOR

for great support!

.

FACTION Skis

.

Check more on factionskis.com.
 

©Copyright 2011 PETRA's BLOG | TNB