SPK JIB SESSION 2015

29 December 2015
FOR ENGLISH VERSION SCROLL BELOW
REPORT ALSO ON FREESKIER.SK


S prvým snehom pribúdajú aj prvé akcie, mestské jibovačky, otváranie stredísk a snowparkov. Karolínka nieje výnimkov a už po štvrtý krát sa tu uskutočnila obľúbená akcia SPK Jib Session. 

Miestni shaperi na čele s Chosém pripravili perfektné zázemie. Keďže to podmienky dovolili, set up bol postavený na umelom snehu bez paliet (oproti minulému roku). Na snehový fliačik na spodu zjazdovky sa zmestili 4 prekážky a to dva raily, jedna lomená bedňa a jeden C-rail. Všetko perfektne shapnuté.

Jeee :). Fotka od Zuzky Stromkovej.
Set up.
Freeskieri a snowboardisti z Čiech aj Slovenska spolu s miestnymi riders si užívali popoludnie a možnosti si zajazdiť pri pohodovej reggae hudbe a fajn atmosfére.
Zhruba dvojhodinový kontest prebiehal bez zbytočného tlaku, všetci jazdili ako najlepšie vedeli a tiež sa hecovali k novým trikom.
Najlepšie ocenení, ktorí si odniesli vecné ceny od sponzorov, boli nakoniec:
SKI - Jan Prokeš       
SNB - Lukáš Droppa
a ako jediná holka (snb) Karolína.

Lyžiarske stredisko Karolínka ponúkne aj tento rok perfektný snowpark, no všetko záleží hlavne od zimy. Pár otázok pre hlavného shapera Jozefa Chosého Kysučana vám priblíži jeho pocity o SPK Jib Session ale aj na čo sa môžete tešiť:

Akciu si zorganizoval už po niekoľký krát za sebou. Čo ťa na tom stále baví? 
Nejvíc mě na tom baví, když se sejde parta lidí, kteří přijedou víc kvůli ježdění a pohodové náladě, než kvůli nějakým závodům. Jde to potom vidět i na výkonech samotných riderů po celý den a jejich usměvavých tvářích. To mě bere :-).A čo, naopak, ťa baví najmenej? :)
No, to je těžké. Spíš asi ta nejistota. Dva dny před akcí jsem vždy trochu ve stresu, jak to dopadne. Jako vždy jsou však mé obavy ve finále zbytečné.

Si s akciou spokojný? 
Samozřejmě je vždy co zlepšovat, ale díky tomu, že se nesnažíme z toho dělat velkou akci, tak jsme všichni nakonec spokojení.

Ako bude tohtoročný park v Karolínke vypadať? Je stredisko stavbe snowparku naklonené?
Jelikož v posledních letech si zima s náma dost pohrává, nemám žádné velké plány.
Vše se vlastně tvoří za chodu. Jsme závyslí na množství sněhu, protože nemáme hliněné platformy. Samozřejmě před sezónou strávim hodně času na několika představách, jak set up posunout dál, ale odvíjí se to od množství sněhu. Každopádně se vždy snažíme udělat maximum.
Co se týče areálu, tak musím říct, že šéfové jsou tomuhle druhu sportu velice nakloněni i přesto, že se v žádném případě nedá mluvit o byznysu. V rámci možností nás vždy plnohodnotně podporovali. Tímhle bych jím rád poděkoval.

Aká veľká je crew snowparku, kto sa podiela na príprave a údržbe snowparku?
Standardně děláme snowpark s Pavlem Vyroubalem a do letošní sezóny nám chodili pomáhat dva místní kluci, které mnozí znáte z bigairu v Novém Hrozenkově, Tomáš a Honza. Letos však kluci vyrazili do světa a budou trávit sezónu v Laaxu. Pro letošní rok  však máme novou posilu a to výborného kluka Pavla Mičkala, kterého taky mnozí znají a nebude třeba ho asi ani nijak představovat.

Na aké akcie sa môžeme tešiť počas zimy? 
1.2.2016 nám začíná snb a freeski  zabil.cz swag camp který je pěti denní.
Také se k nám letos vrátí populární akce freeride.cz just ride, která proběhne
27.2.2016
Další akcí je spk snowboard and freeski contest, je to klasický slopestylový lokální závod. Datum jsme však ještě neřešili, jelikož to záleží na tom, kdy se nám podaří vyrobit skokové platformy.

Díky za skvelú akciu a za rozhovor!

Video z akcie priložené nižšie :).
----------

With the first snow on the mountains there are the first events, city jibs, opening of ski resorts and snowparks. Karolinka is not exception and for the fourth time in a row popular event SPK Jib Session took place here.

Chose and local shapers prepared perfect set up. Conditions were good so they were able to made it on the artificial snow instead of pallets, as previous year. There were 4 obstacles on a piece of snow. It included 2 rails, one broken box and C-rail. All was perfectly shaped.

Freeskiers and snowboarders from Slovakia and Czech together with some local riders enjoyed the afternoon and the possibility to ride with reggae music and cool atmosphere.
Jam was approximately 2 hours long, without any stress, just chill riding with all riders pushing each other for better tricks.
The best riders taking also prices from sponsors were:
SKI - Jan Prokeš       
SNB - Lukáš Droppa
and the only girl (snb) Karolína.

Ski centre Karolínka offers perfect snowpark this year again. Indeed everything mainly depends on the snow conditions. Head shaper Josef Chosé Kysučan will tell you more about how he see it after SPK Jib Session but also what you can expect in the snowpark:


The event was organised for couple of years in a row already. What do you enjoy about it?
I enjoy the most group of people who come around for riding and good atmosphere more that for any contest. It is visible on the riding during all day and their smiling faces. That really counts for me :).

And the opposite, what is the part you don’t enjoy?
Well, that’s difficult. It is insecurity I guess. Two days before the event I am always stressed a bit how it will all be. However, my doubts are useless in the end.

Are you satisfied with the event?
There is always possibility to improve of course, but because we are not trying to make it huge event everybody is happy in the end.

How will snowpark in Karolinka look like this winter? Is ski centre supporting it?
Because of snow conditions last years, I don’t have huge plans for it.
Everything is made as it comes. We depend on amount of snow, because there are no terrain adjustments and ground hills which would help us. Of course, I spend some hours before each winter on some suggestions how it might look like, how can we push it forward, but it is all about the snow. We are always trying to do our best.
Regarding the ski resort, even we can’t talk about the business here, I must say owners are really helpful. I would like to thank them this way.

How big is snowpark crew, who is helping with preparations and keeping it up?
Usually it is me and Pavel Vyroubal, till this season it was also two local riders you might know from Novy Hrozenkov, Tomas and Honza. After all, they are going to spend this winter in Laax (SUI).
We have new team member, great guy Pavel Mičkal, who you might know as well.

What events can we look forward during this winter?
February 2nd we start with snb and freeski zabil.cz swag camp, which will be 5 days long.
There is going to be popular event freeride.cz just ride too, it will be at February 27th 2016.
Another event will be SPK snowboard and freeski contest, normal slopestyle local event. We don’t have the date yet, because it will depend on the snow and therefore possibility to build the kickers.

Thanks for great event and also the interview!THANKS TO MY SPONSOR

for great support!

.

FACTION Skis

.

Check more on factionskis.com.
 

©Copyright 2011 PETRA's BLOG | TNB